Is mijn huis veilig?

Is mijn huis veilig?
 

 

Vele burgers lachen “veilig wonen” weg door enkele vaak voorkomende uitspraken.

 

“Als een inbreker binnen wil, dan raakt die wel binnen.”

Dit klopt. De vraag is echter hoeveel moeite inbrekers hiervoor willen doen. Uit de ervaring van onze INBRAAKSAFE-beveiligingsadviseurs blijkt dat de meeste inbrekers geen goed uitgeruste professionals zijn. In de meeste gevallen gaat het om gelegenheidsinbrekers die snel opgeven wanneer ze niet binnen de 1 à 3 minuten in een huis binnen geraken.
Tijd speelt in hun nadeel, en de kans stijgt aanzienlijk dat ze opgemerkt worden.

Het is eerder de gelegenheid die de dief maakt: een open raam, deuren die niet op slot zijn, materiaal dat rondslingert, … De meeste inbrekers slaan niet toe als er zich geen gelegenheid aandient.

 

“Ik ben verzekerd, dus ik word vergoed.”

Niet waar! Heel wat burgers zijn onderverzekerd als het op inbraak aankomt. Dat wil zeggen dat, in geval van een inbraak, niet hun hele inboedel wordt vergoed. Bovendien zijn waardevolle voorwerpen, zoals oude juwelen van mama of grootmoeder, onvervangbaar en niet te vergoeden. Maar het belangrijkste is de psychologische schok na een inbraak: vaak is die veel zwaarder dan de materiële verliezen die men heeft geleden en daar kan niemand zich tegen verzekeren!

 

“In mijn huis valt er niets te stelen.”

Als de dief makkelijk binnen kan, zal hij zelf wel beslissen wat hij kan gebruiken. Veel mensen onderschatten de waarde van hun bezittingen. Dat is een vergissing van formaat! Inbrekers zullen dus altijd bekijken wat de burger bezit nadat ze zijn huis zijn binnengedrongen.

 

“Inbrekers slaan alleen ’s nachts toe.”

Mis! Inbrekers breken meer en meer overdag in, wanneer er niemand thuis is: tijdens de school- en kantooruren, in de late namiddag, de vooravond en in het weekend. In de winter (donkere periode) maken inbrekers vaak misbruik van het vroege vallen van de duisternis om hun slag te slaan.

 

“Ik heb een goed alarmsysteem en dan is het wel in orde.”

Dit klopt niet! Alarmsystemen kunnen een inbraak niet beletten, ze kunnen er hooguit één detecteren. Het blijft een “aanvullende” beveiliging.
Het risico om betrapt te worden, neemt wel toe, maar ook inbrekers weten hoe dit te omzeilen. Onderzoek wijst zelfs uit dat 58 % van de inbrekers niet wakker ligt van een alarmsysteem.

 

“Een inbreker moet worden gestopt.”

Wees voorzichtig! Inbrekers willen niet betrapt worden en zullen elke confrontatie met de bewoners uit de weg gaan.

Wanneer een bewoner een inbreker opmerkt in zijn woning, dan laat hij/zij die best gaan. De held uithangen kan verkeerd aflopen! Wat kan een bewoner wel doen? Zo snel mogelijk contact opnemen met de politie en een gedetailleerde beschrijving geven van de daders en van hun vluchtauto en –weg.

Bron:Besafe.be

 

 
Is mijn huis dan veilig?
1 van onze adviseurs komen u daarbij gerust stellen, of wijzen op de zwakke schakels in de woning, met daarbij de STERKST mogelijke oplossingen. 

Voor meer informatie over Mechanische Beveiliging
INBRAAKSAFE
0800/12 0 12 of info@inbraaksafe.be